Evanescence And Kasabian New Albums

سومین آلبوم استودیوئی اونسنس به تازگی منتشر شده است . در مورد سینگل اول این آلبوم اینجــــــا صحبت کرده بودم . آلبوم دوازده ترک و مدت زمانی کمتر از پنجاه دقیقه دارد . از ترکیب اولیه گروه تنها امی لی هنوز در گروه باقی مانده و می توان گفت تنها المنت آشنا برای ما صدای امی لی است ! امیدوارم از شنیدن این آلبوم لذت ببرید .

چهارمین آلبوم استودیوئی بند ایندی راک Kasabian نیز منتشر شد . این آلبوم یازده ترک دارد و تقریبا همه آهنگ ها توسط Sergio Pizzorno نوشته شده اند .

Advertisements