Hadi Pakzad – Miss Myself – 2010

Hadi Pakzad

.

Album : FOR FOUR   –  2010

Genre : Persian Rock , Alternative , Electronic

Lyrics : Hadi Pakzad

Arrangements : Masoud Fayyaz Zadeh

Electric Guitar : Masoud Fayyaz Zadeh

Bass : Babak Riyahi Pour

Percussion : Homayoun Nasiri

Live Drums : Ali Baghfar

Electronic Drums : Masoud Fayyaz Zadeh

Record & Digital Effects : P.K.Z Studio

————————————————————————————————————————————————-

برای دانلود سایت رسمی هادی پاکزاد را ببینید

دانلود آهنگ Miss Myself از سایت رسمی هادی پاکزاد

.

نیمی از یک مترسک
با نیمی از یک بدن
با هم پیوند خوردن
تا پیکر من شدن

کلاغ ها هر روز از
نیمی از من می ترسن
و لاشخور ها شب روی نیم دیگه می رقصن

سال هاست من حامی
گندم های تو بودم
به زندگی برای تو
خو کرده وجودم
تو از کلبه اون دور
هر صبح با لبخندی
و پیش از خواب هر شب
پنجره را می بندی
و من با شیاطین
تا صبح می جنگیدم
و هر بار پیش از صبح
بغضم را می بلعیدم
و تو درست به کسی
زندگیتو مدیونی
که مدت هاست از اون
هیچ چیزی نمی دونی
سال هاست زندانی
آزادی تو هستم
قهرمان و قربانی،
از این دو واژه خستم

سال هاست پوست گرمی رو
با شوق نبوسیدم
مدت هاست که توی آب
صورتم رو ندیدم
دلم برای تو برای، تو از نزدیک
تنگ برای نفس، توی یک گوشه ی تاریک
دلم برای اشک، دلم برای خواب
دلم برای سیب، دلم برای آب
دلم برای زن، دلم برای تن
دلم برای من، دلم برای من
دلم بیش از هر چیزی برای خودم تنگه
و من برای خودم ، دلم چقدر تنگه
و من سال هاست برای
خودم، دلم تنگه
و من چقدر برای
خودم دلم تنگه

Advertisements